Návrh efektivního způsobu detekce počátku samovzněcovacího procesu biomasy

 

Společnost IHAS s.r.o. získala v průběhu roku 2015 neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve vyhlášeném dotačním programu „Podpora podnikání v Moravskoslezské kraji 2015“ , schváleném usnesením rady kraje č. 62/4902 ze dne 17. 2. 2015 pro projekt s názvem „Návrh efektivního způsobu detekce počátku samovzněcovacího procesu biomasy na základě vyvíjených plynných složek“. Pro řešení tohoto Projektu byla navázána bezprostřední spolupráce mezi firmou IHAS (Příjemcem) a PřF OU (IET), která je v dané oblasti výzkumu aktivní. Tato spolupráce byla zahájena v červenci 2015 a bude ukončena v srpnu 2016.

Výstupem tranferu informací je metodika včasného monitoringu procesu samovzněcování biosložek tak, aby se zabránilo včasné identifikaci tohoto rizika a umožnilo provozovateli akční zásahy a tím předcházeli následkům havárií často spojených s výbuchy a vysokými materiálními škodami.

 

Popis řešení a výsledky prováděných měření jsou ve stručnosti uvedeny v přiložené prezentaci.

SouboryTypVelikost
Prezentace samovzněcování biomasypdf1.07 MB

Zpět