O nás

Společnost IHAS, kterou charakterizují činnosti v oblasti bezpečnosti práce,
rizik požáru a výbuchu pracuje na trhu práce více než 15 let a mezi hlavní
atributy patří vysoká profesionalita a nezávislost podložená akreditací. Sdružili
jsme opravdu špičkový tým expertů z řad soudních znalců, inspekčních orgánů
a vysokoškolských odborných pracovišť.

V uplynulých třiceti letech se potřeba zlepšování pracovních podmínek zaměstnanců zařadila mezi priority Evropské komise.

Včasná implementace veškerých nařízení a zákonných požadavků dané problematiky v průmyslových podnicích je dnes jedinou šancí jak obstát v konkurenci na sjednoceném evropském trhu.

Pokud máte otázky týkající se rizik spojených s bezpečností práce ve výbušných prostředích, protivýbuchové ochrany, nebo si nejste jisti v naplňování požadavků české nebo evropské legislativy, IHAS je připraven Vám pomoci.


Ing. Tadeáš Podstawka, Ph.D.
ředitel společnosti

Zpět