Oferta

Oferujemy :

 • Przygotowanie Dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem (DZPW):
  - ocena substancji niebezpiecznych w ocenionych obiektach
  - ocena ryzyka
  - zapobieganie powstawania przestrzeni zagrożonej wybuchem
  - klasyfikacja stref zagrożenia wybuchem
  - propozycje zmian technicznych
  - propozycje zmian organizacyjnych
  - ocena źródeł inicjacji
  - rewizje i aktualizacje dokumentów (DZPW)
 • Przygotowanie analizy HAZOP i analizy SIL:
  - przygotowanie analizy HAZOP (Hazard and Operability Study)
  - przygotowanie analizy ryzyka SIL (Safety Integrity Level)
  - przygotowanie pozostałych analiz zgodnie z wymaganiami zamawiającego
 • Przygotowanie fachowych analiz z punktu widzenia wybuchowości pyłów, gazów oraz par przy udziale eksperta sądowego (akredytowanego eksperta)
 • Przygotowanie analizy ryzyk zgodnie z normami europejskimi, jak również ocena dokumentacji z punktu widzenia jej poprawności
 • Przeprowadzanie regularnych szkoleń i seminariów z zakresu ATEX łącznie z wydaniem certyfikatu/ oświadczenia o uczestnictwie, jak również prowadzenie regularnych szkoleń w firmach na podstawie określonych wymagań
 • Wsparcie w zakresie prewencji BHP
 • Wsparcie inżynieryjne w zakresie rewizji elektrycznej, mechanicznej i budowlanej
 • Prowadzenie dokumentacji BHP w firmach
 • Wsparcie w zakresie wdrażania postanowień DZPW wraz z przygotowaniem dokumentacji spełniających wymagania instytucji kontrolnych

Zpět