Revize plynových zařízení

Plynová zařízení

  • Revize vyhrazených plynových zařízení dle vyhl.č.85/1978Sb.
  • Roční kontroly plynových zařízení dle vyhl.č.85/1978Sb.
  • Specializace na průmyslové plynovody, Průmyslová tepelná zařízení
  • Stanoviska a poradenská činnost pro plynová zařízení vč.písemných dokumentů
  • Kontrola, úpravy nebo zpracování Místních provozních řádů ve smyslu ČSN 38 6405
  • Školení, ověření znalostí a vystavení Osvědčení pro obsluhy plynových zařízení v souladu s vyhl.č.21/1979 Sb. v platném znění
  • Školení a příprava montérů plynových zařízení před zkouškami k Získání odborné způsobilosti montéra u TIČR v souladu se zák.č.174/1968Sb. v platném znění

Zpět