Strojní direktiva

Zpracováváme rizikovosti strojů dle SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2006/42/ES ze dne 17. května 2006 o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES.

Při konstrukci strojního zařízení musí konstruktér zohlednit všechna rizika, která by stroj mohl během své předpokládané životnosti svojí činností způsobit. Musí být zohledněna rizika při výrobě stroje, jeho přepravě, provozu a likvidaci. Pro postup posouzení možných rizik a jejich maximálního snížení během konstrukce slouží technická harmonizovaná norma typu A ČSN EN ISO 12100 spolu s normami typu B a C, ovšem pokud na konstruovaný stroj existují.

Rizika, kterými se norma zabývá, jsou:

  1. Mechanická nebezpečí
  2. Elektrická nebezpečí
  3. Tepelná nebezpečí
  4. Nebezpečí hluku
  5. Nebezpečí vibrací
  6. Nebezpečí záření
  7. Nebezpečí materiálu/látek
  8. Ergonomická nebezpečí
  9. Nebezpečí spojená s prostředím, ve kterém je stroj používán
  10. Kombinace nebezpečí

Zpět