Výpočty tlakové odolnosti

Pro návrh protivýbuchové ochrany je nutná znalost tlakové odolnosti potenciálně chráněného zařízení.

  • posouzení tlakové odolnosti jednotlivých zařízení nebo samotných technologických celků
  • posouzení působení redukovaného tlaku na konstrukci (protivýbuchová ochrana)
  • posouzení konstrukcí na přídavná namáhání (tlak, tah do základů)

- - -

  • posouzení stávajícího stavu zařízení
  • simulace deformací v případě působení přetlaku
  • posouzení ukotvení konstrukcí

- - -

Zpět