IHAS - Protivýbuchová ochrana a ATEX

Protivýbuchová ochrana je naší doménou a pokud máte otázky týkající se ATEX , nebo si nejste jisti v naplňování požadavků české nebo evropské legislativy, IHAS je připraven vám pomoci.

Konzultace expertů IHAS pokrývají oblasti hodnocení rizikklasifikaci prostor, inspekci zařízení, návrhy opatření i samotného zpracování Dokumentace o ochraně před výbuchem. Na základě analýzy problému a seznámení se s provozovanou technologií zpracujeme detailní zprávu doplněnou o návrh nejefektivnějšího řešení vašeho problému.

Služby pro EX prostředí

Školení

Aktuální nabídka školení